Bleskozvody

Vykonávame montáže bleskozvodov pre domy, chaty, firemné objekty, poľnohospodárske budovy. Ide o pasívne, aktívne a oddialené bleskozvody.

Taktiež robíme montáže zemniacich sústav ako do základov tak i mimo nich, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a revíznej správy.