Vápenno-cementové strojové omietky

Realizujeme vápenno-cementové strojové omietky. Máme skúsenosti s omietkami. Pracujeme v Nitrianskom kraji, prípadne aj iný kraj podľa dohody.

Naše najpoužívanejšie materiály pre vápenno-cementové strojové omietky: Baumit MPI25, MPA35.

Omietanie zahŕňa:
- materiál
- práca
- rohové lišty
- okenné apolišty
- penetrácia
- obalovanie okien a parapetných dosiek
- zosieťovanie rôznych stykov materiálov a kritických miest
- upratovanie po práci

Cena za m2:
- vápenno-cementová 7 €
- celoplošné sieťkovanie 1,50 €

Pri rekonštrukciách starších stavieb sa cena určuje po obhliadke objektu, ktorý treba omietnuť.