Trafostanice

Výroba a dodávka trafonstaníc, a ich následná výstavba a zapojenie rozvodní a prípojok vn / nn.

Jednostĺpová trafostanica

Jednostĺpová trafostanica TSS-1x sa používa ako koncová alebo priebežná u vzdušných elektrických vedení VN do 35kV. Konštrukcia môže byť namontovaná aj na podperný bod existujúceho vedenia.

Dvojstĺpová trafostanica

Dvojstĺpová trafostanica TSS-2x sa používa ako koncová alebo priebežná u vzdušných elektrických vedení VN do 35kV.